13 juni 2023

BOS - Begeleider Op School

Datum en tijd1 juni 2022 van 14.30-17.30 uur
 16 juni 2022 van 14.30-17.30 uur
 1 september 2022 van 14.30-17.30 uur
 28 september 2022 van 14.45-17.45 uur
 19 oktober 2022 van 09.30-16.30 uur
 15 december 2022 van 09.00-12.00 uur
 21 februari 2023 van 09.00-12.00 uur
 13 april 2023 van 14.45-17.45 uur
 13 juni 2023 van 14.00-17.00 uur
LocatieChristelijk Lyceum Delft, locatie Molenhuispad, Molenhuispad 1, Delft lokaal 125
DoelgroepVO, Beginnende schoolopleiders die een of meerdere studenten en /of collega’s coachen in de school.
ActiviteitOpleiding
ThemaCoaching
DeelnemersMinimaal 10, maximaal 16
TrainerGitta de Graaf
AanbiederSCO-Academie

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten.

Doelstellingen

De schoolopleider:

 • Weet wat er van hem/haar verwacht wordt bij het opleiden van studenten in de school (rolomschrijving/opvatting).
 • Heeft een globaal inzicht in eisen en inhouden van lerarenopleidingen en weet waar deze informatie te vinden is.
 • Weet hoe de professionele ontwikkeling van startende docenten kan verlopen en kan hier in zijn begeleiding op inspelen.
 • Heeft zich vaardigheden eigen gemaakt met betrekking tot het observeren van lessen en het geven van feedback.
 • Kan met behulp van theorie over gesprekstechnieken ontwikkelingsgerichte coachgesprekken voeren met studenten en docenten in opleiding.
 • Kan reflecteren op zijn eigen handelen als coach en op basis daarvan richting geven aan zijn ontwikkeling als coach.
 • Heeft zicht op het ontwikkeltraject van alle coachees.
 • Kan feedback geven aan zowel coachees als werkplekbegeleiders.
 • Kan tijdens gesprekken de techniek van MLS toepassen.
 • Kan tijdens gesprekken omgaan met weerstand.
 • Kan tijdens gesprekken zorgend confronteren.
 • Kan reflecteren op zijn eigen positie in de school.
 • Kan reflecteren op zijn eigen coachingsvaardigheden en coachingsstijl.
 • Kan gebruik maken van videobeelden bij het begeleiden van zowel coachees als werkplekbegeleiders.
 • Kan verbeterpunten formuleren voor het opleidingstraject binnen de eigen school.

Inhoud

De deelnemer leert tijdens deze opleiding nieuwe (aankomende) docenten te begeleiden bij hun professionele ontwikkeling. De deelnemer ontwikkelt algemene begeleidingsvaardigheden en neemt kennis van de nieuwste (vak)didactische ontwikkelingen.

Er wordt gewerkt met (eigen) praktijksituaties onder andere door middel van video opnames van lessen en gesprekken. Deze worden geanalyseerd en in simulatie verder uitgewerkt. Deelnemers worden gestimuleerd om de geleerde vaardigheden in de praktijk van het begeleiden toe te passen.

De opleiding heeft de volgende kenmerken: 

 • Opdoen van praktijkervaring: aan de hand van ervaringen uit de praktijk bouwt de schoolopleider efficiënte coachingsroutines op en wordt de leer/werkcontext van de schoolopleider en van de gecoachte docent(en) verhelderd. 
 • Betekenisgericht leren: de schoolopleider reflecteert op de eigen ervaringen en verleent er persoonlijke betekenis aan die hem/haar verder helpt in het verdiepen en verbreden van coachingsvaardigheden en theoretische inzichten. 
 • Theoretische inzichten gebruiken: met behulp van theoretische kaders verdiept de schoolopleider de analyse van praktijksituaties, waarmee nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt en toegepast kunnen worden. 
 • Individualiseren: de schoolopleider ontwikkelt zich binnen het opleidingskader in een richting die past bij wat hij/zij wil en ook bij wat de schoolcontext vereist. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de positie van de schoolopleider in de schoolorganisatie en diens samenwerking met werkplekbegeleiders en directie.
 • Leren van elkaar: de schoolopleiders leren via dialoog en discussie van elkaars ervaringen en ontwikkelde inzichten.

Trainer

Gitta de Graaf is instituutsopleider bij het ICLON. Daarnaast geeft zij diverse nascholingen aan opleiders in de school.