02 september 2024

Presenteren is een vak

Datum en tijd2 september 2024 van 15.00-17.00 uur
LocatieChristelijk Lyceum Delft, locatie Molenhuispad, Molenhuispad 1, Delft
DoelgroepPO, VO
ActiviteitWorkshop
ThemaVoordracht aan groepen
DeelnemersMinimaal 8, maximaal 20
TrainerWouter Camps
AanbiederSCO-Academie

Doelstellingen

  • De deelnemers hebben inzicht in de 3 fasen (input-throughput-output) van een presentatie.
  • De deelnemers krijgen per fase praktische handvatten om elke fase vorm te geven. Het accent komt te liggen op de uitvoerfase waarbij stilgestaan wordt bij thema’s als: hoe houd ik de deelnemers actief betrokken?, hoe ga ik om met lastige vragen?
  • De deelnemers herkennen hun eigen krachtbronnen en ontwikkelpunten m.b.t. het geven van presentaties en vormen een eigen actieplan om de presentatie goed te laten verlopen.

Inhoud

Wanneer mensen een presentatie in welke vorm dan ook (ouderavond, lezing, teambijeenkomst etc.) gaan geven moeten ze rekening houden met 3 fasen. Binnen elke fase passen concrete handvatten en praktische tools.

Het doel van de scholingssessie is dat de deelnemers inzicht hebben in de 3 fasen van een presentatie en per fase praktische handvatten krijgen om elke fase vorm te geven. Het accent ligt op fase 2 throughput waarbij deelnemers 3 activerende werkvormen ervaren en leren hoe je om kan gaan met lastige vragen.

De fasen zijn:

*Input: Heb je aan alles gedacht? (Wat heb je nodig om de presentatie te kunnen geven?).
Denk daarbij aan: Opzet draaiboek, benodigd materiaal, opzet PowerPoint, informatie over locatie, uitnodiging etc.

*Throughput: Wat ga ik doen en hoe houd ik de mensen betrokken? (Wat hebben de deelnemers nodig om de presentatie te kunnen en willen volgen?). 
Denk daarbij aan: ruimte indeling, spreekkwaliteiten, humor, activerende werkvormen, type toehoorders met mogelijk lastige vragen etc.

*Output: Wat is er nodig om het resultaat van de presentatie te achterhalen en eventueel een vervolg af te stemmen?
Denk daarbij aan: Inhoudelijke/persoonlijke afronding, verdiepende informatie, contact informatie etc.

De scholingssessie wordt op interactieve wijze vorm geven waarbij deelnemers een concrete vertaalslag kunnen maken naar hun praktijk en inzien welke vaardigheden zij al in huis hebben of nog aandacht moeten geven. De deelnemers krijgen tijdens de sessie een werkboekje met  achtergrond informatie.

Trainer

Wouter Camps is levensloop (baan) coach en trainer in het onderwijs en bedrijfsleven. Zijn levensvisie bestaat uit Observeren wat er is, Aanvaarden dat het er nu is en vervolgens Kiezen wat nodig is. Vanuit dat levensbeeld is hij gestart met zijn coachbureau OAK Coaching & Training. Hij geniet er van om mensen te helpen zichzelf te helpen. Hij is daarvoor doortastend, empathisch, praktisch en resultaat gericht. De oplossingsgerichte werkwijze is zijn handelingskader. En daarbij: “Leren met een nodige dosis humor, dat beklijft!”

inschrijven