Waarden

VOVU

De letters VOVU  vertegenwoordigen vier waarden die in onze organisatie van groot belang zijn voor het goed functioneren van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en leerlingen. Deze waarden hebben onderlinge verbanden en vormen gezamenlijk het fundament van SCO Delft e.o.

Vertrouwen

Wij willen een organisatie zijn waarin vertrouwen een belangrijke waarde is. Vertrouwen win je, maar je geeft het ook. Het ontwikkelen en uitbreiden van (zelf)vertrouwen -bij zowel leraren als leerlingen- én het geven van vertrouwen aan anderen staan bij de stichting zeer hoog in het vaandel. Onderling vertrouwen is een voorwaarde voor succesvolle kennisdeling. Juist daarom is het van belang dat we binnen de academie werken vanuit vertrouwen.

Ontwikkeling

Wij willen een organisatie zijn waarin volop ruimte is voor ontwikkeling. Ontwikkeling is een containerbegrip voor zelfontplooiing -door uitbreiding van kennis, vergroting en stabilisering van zelfvertrouwen, ontwikkeling en uitbreiding van sociale vaardigheden- maar ook voor meer algemene zaken als verdergaande professionalisering. Wie zich wil ontwikkelen heeft anderen nodig. De SCO-Academie is bij uitstek een plek om dit gezamenlijk te doen.

Verbinding

Wij willen een organisatie zijn die mensen aan elkaar bindt. Vanuit die verbinding zoeken we aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving. Het verbinden van mensen binnen de vertrouwde omgeving van de eigen school en organisatie kan vooral slagen als er wederzijds respect en vertrouwen bestaat en we zicht hebben op elkaars ontwikkelingen. Door met elkaar te ontwikkelen binnen de SCO-Academie leggen we ook verbinding tussen de verschillende scholen, sectoren en lagen van onze organisatie.

Uniciteit

Wij willen een organisatie zijn waarin de uniciteit van ieder persoon wordt erkend en gerespecteerd. We hechten veel waarde aan het unieke van de mens. Geen mens is hetzelfde en ieder mens ontwikkelt zich op de eigen wijze. Binnen de SCO-Academie zoeken we daarom steeds naar inhoud en vormen die tegemoet komen aan de verschillen tussen mensen.